Uitnodiging oratie prof. Jenny Slatman

—Scroll down for English version—

De Rector Magnificus van Tilburg University nodigt alle belangstellenden uit tot het bijwonen van de academische zitting waarin

Prof.dr. Jenny Slatman
hoogleraar Medical Humanities, haar ambt zal aanvaarden met het houden van een openbare rede getiteld

De geest voorbij: Geesteswetenschappelijke reflecties op gezondheidszorg

op vrijdag 24 november 2017, om 16.15 uur precies, in de Aula van Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg. De rede zal worden uitgesproken in het Nederlands.

Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren in de Portrettenzaal.

Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Philip Eijlander Diversity Program.

Hoogleraren zijn van harte welkom om (bij voorkeur in eigen toga) in het cortège mee te lopen. Zij worden vanaf 16.00 uur in de Portrettenzaal verwacht.

Prof.dr. E.H.L. Aarts
Rector Magnificus

The Rector Magnificus of Tilburg University cordially invites you to attend the academic session in which

Prof.dr. Jenny Slatman
Professor of Medical Humanities, will deliver her inaugural address, entitled:

Health and medicine from a humanities perspective

on Friday the 24th of November 2017, at 4:15 pm precisely, in the Auditorium of Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg, The Netherlands. The lecture will be in Dutch

After the inaugural address, there will be an opportunity to congratulate the new professor in the Portraits Room.

This chair has been endowed by the Philip Eijlander Diversity Program.

Professors are most welcome to join the cortège (preferably bringing their own gowns). They are requested to come to the Portraits Room from 4:00 pm.

Prof.dr. E.H.L. Aarts
Rector Magnificus