Symposium April 8: Economisering van de politiek

Economisering van de politiek? Geesteswetenschappers en sociale wetenschappers in debat

Symposium, 8 april 2016

Universiteit Utrecht, Academiegebouw, Belle van Zuylenzaal

In verband met de zaalcapaciteit is aanmelding via e-mail vereist: economisering2016@gmail.com

Op ditsymposium staat de vraag centraal naar de “economisering” van de politiek –een ontwikkeling waaronder ook de universiteiten in het algemeen en de geesteswetenschappen in het bijzonder te lijden (zouden) hebben. Gebeurtenissen als de financiële, economische en begrotingscrisis sinds 2008 en de bezetting (of het opnieuw toe-eigenen) van het Maagdenhuis en het ontstaan van de ReThink-beweging in 2015 hebben geleid tot publieke discussies over “rendementsdenken” en “zeggenschap”, over de invloed van het “neoliberalisme” op politiek en samenleving, over de rol van economen als experts, etc.

Waar sociale wetenschappers, met name economen en politicologen, vaak bepalend zijn voor ons begrip van en indirect ook de vormgeving van onze politiek en instituties, wordt dikwijls vergeten wat geesteswetenschappers kunnen bijdragen aan ons politieke zelfverstaan. Daarbij kan gedacht worden aan politiek filosofen en politiek historici, maar bijvoorbeeld ook aan literatuurwetenschappers die zich bezighouden met discours-analyse. Op dit symposium laten we wetenschappers uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines en benaderingswijzen aan het woord, waarna een panel van economen en politieke wetenschappers zal reageren.

Het symposium wordt georganiseerd door het interuniversitaire en interdisciplinaire door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Wat kunnen de geesteswetenschappen bijdragen aan ons praktisch zelfverstaan?’ (zie http://selfunderstanding.sites.uu.nl) en wordt mede mogelijk gemaakt door het onderzoeksfocusgebied ‘Instituties voor open samenlevingen’ van de Universiteit Utrecht.