ROSANNA Fonds

Solidariteit tussen generaties

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen is opgericht door Rosi Braidotti en Anneke Smelik, met als doel het stimuleren van het academisch onderwijs voor getalenteerde vrouwen aan de Universiteit Utrecht.

Rosi Braidotti is filosofe, Universiteitshoogleraar en oprichter en founding director van het Centre for the Humanities aan de Universiteit Utrecht. Zij is zeer toegewijd aan het ondersteunen van de ontwikkeling van vrouwen en van sociaal duurzame systemen. Anneke Smelik is theoretica cultuur en media en hoogleraar in Visuele Cultuur op de Katrien van Munster-stoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft een achtergrond in Women’s Studies en een levenslange toewijding aan de rechten van vrouwen.

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen richt zich op vrouwelijke onderzoekers die zich bevinden op kruispunten in hun carrière. ROSANNA biedt hen financiële ondersteuning om de volgende professionele stap te bereiken: een beurs voor een PhD of post-doc, hulp bij publicaties of buitenlandse studiereizen, steun bij het verkrijgen van een vaste aanstelling of hoogleraarschap, et cetera.

Vluchtelingstudent

In overleg met de ROSANNA Adviesraad is een jaarlijkse beurs van €2.500,- voor een vluchtelingstudent opgestart. Deze beurs kwam tot stand in samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) Het UAF steunt al jarenlang vluchteling-studenten aan de Universiteit Utrecht. Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen kijkt uit naar een lange samenwerking en ondersteuning van hun goede werk.

Op 6 maart 2017 reikte het ROSANNA Fonds voor Vrouwen de eerste officiële beurs uit aan een vrouwelijke student: Atefeh Cheheli Sobi. Zij accepteerde de beurs namens de Stichting voor Vluchteling-Studenten.

Deadline

De eerstvolgende deadline voor het ontvangen van aanmeldingen voor een ROSANNA Fonds Beurs is 1 december 2019.

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen ondersteunt getalenteerde kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers met hun carrière aan de Universiteit Utrecht. Het fonds biedt vrouwelijke studenten en onderzoekers financiële steun om hun academische ambities te verwezenlijken. Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen zet zich in om hoger onderwijs toegankelijker te maken voor vrouwen, zodat geen enkele getalenteerde vrouw buiten de boot valt door een tekort aan financiële middelen.

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen geeft kortlopende beurzen tussen de € 2.500 en € 5.000. Het toegekende bedrag hangt af van de financiële situatie, plannen en behoeftes van de kandidaat. Een beurs van het ROSANNA Fonds voor Vrouwen kan per kandidaat verschillen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de kandidaat. Kijk voor meer informatie hieronder bij ‘Aanmelding en criteria’.

Meer informatie